‘Troubles Topiques’ Centre de la Tour à Plomb, Bruxelles, 08.07.21 > 28.08.21

Artistes : Peter Briggs, Jean-Charles de Quillacq, Rachel Labastie, Anna Natt, Mathilde Pirard, Édouard Prulhière, Clothilde Sourdeval, Anna Tomaszewski, Tom de Pekin, João Vilhena. Curation : Tristan Trémeau

Troubles topiques propose une exploration sensible et fantasmatique de zones sensorielles et mentales troubles liées à la matérialité plastique et organique des œuvres, ainsi qu’à l’ambiguité symbolique et allégorique des formes, signes, opérations, situations et sensations que les dix artistes invité.e.s mettent en jeu dans leurs pratiques et leurs représentations.

Dans le gymnase et les vestiaires du Centre Tour à Plomb, sculptures, dessins et installations vont dialoguer dans un espace d’ordinaire dévolu aux exercices corporels, suggérant une approche organique autant que mentale, visuelle autant que tactile, olfactive autant qu’auditive des œuvres. Des médiations troublantes seront proposées aux visiteurs et spectatrices lors du vernissage et pendant les trois premiers jours de l’exposition?

Troubles topiques stelt een gevoelige en fantasmatische verkenning voor van zintuiglijke en mentale verstoorde zones die verband houden met de plastische en organische materialiteit van de werken, maar ook met de symbolische en allegorische dubbelzinnigheid van de vormen, tekens, bewerkingen, situaties en gewaarwordingen die de tien uitgenodigde kunstenaars in hun praktijken en voorstellingen in het spel brengen.

In de sportzaal en de kleedkamers van het Hageltoren Centrum zullen sculpturen, tekeningen en installaties op elkaar inwerken in een ruimte die gewoonlijk aan lichaamsoefeningen is gewijd, waarbij de werken zowel organisch als mentaal, zowel visueel als tactiel, zowel olfactorisch als auditief zullen worden benaderd. Bij de opening en gedurende de eerste drie dagen van de tentoonstelling zullen de bezoekers verstorende bemiddelingen aangeboden krijgen.